• تاریخ انتشار:
    1397/6/12
شرح مقاله:

🔴 پذیرش چهار اصل در زندگی باعث میشه که کمتر خشمگین بشیم :

👈 1- زندگی بسیار سخت و مشکل است !

👈 2- من با همه اختلاف نظر دارم ، حتی با خودم !

👈 3- دنیا ، دنیای تفاوت هاست ...

و از همه مهم تر :

👈 4- من هیچوقت از هیچکس هیچ توقع و انتظاری ندارم !

🔹امروز می دانیم و ثابت شده که ریشه ی اصلی موضوع خشم ( توقع و انتظار از دیگران و جهان پیرامونمونه )
هر چه پر توقع تر ، خشمگین تر و عصبانی تر !